Spread the love

Teste pentru evaluarea dificultăților emoționale, comportamentale și a sindroamelor clinice

 

DECAS – Inventar de personalitate (adulți și adolescenți peste 16 ani)

DECAS este un inventar de personalitate ce masoara cele cinci dimensiuni fundamentale ale personalitatii: 

 • Deschiderea
 • Extraversiunea
 • Constiinciozitatea
 • Agreabilitatea
 • Stabilitatea emoțională.

PCF – Inventar de personalitate ce măsoară aspectele clinice ale personalității (adulți și adolescenți peste 16 ani)

Spre deosebire de DECAS, care evaluează cele cinci mari dimensiuni din registrul normal al personalității, PCF se focalizează pe registrul clinic al personalității. În urma aplicării PCF se poate aprecia măsura în care persoana prezintă sau nu prezintă o tulburare de personalitate și pot fi identificate trăsăturile disfuncționale caracteristice persoanei evaluate.

MASC – Screening multi-dimensional al nivelului de anxietate pe criterii simptomatologice (copii și adolescenți)

MASC este un instrument de screening practic și eficient pentru măsurarea anxietății la copiii cu vârstele cuprinse între 8 și 19 ani, validând diferite clustere de simptome, include patru tulburări de anxietate cu debut în copilărie: tulburarea de anxietate generalizată, fobia socială, copingul anxios, simptomele fizice și anxietatea de separare.

Inventarul de Depresie Beck – pentru măsurarea severității depresiei (adulți și adolescenți)

Această versiune a inventarului (BDI-II) a fost construită pentru evaluarea simptomelor corespunzătoare criteriilor de diagnostic pentru tulburările depresive cuprinse în Manualul de Diagnostic şi Statistică a Tulburărilor Mentale – ediţia a IV-a al Asociaţiei Americane de Psihiatrie (DSM – IV, 1994).

Sistemul Achenbach al Evaluării Bazate Empiric (ASEBA) – evaluarea competenţelor, a funcţionării adaptative şi a problemelor emoționale (copii și adolescenți)

Utilizând chestionarele ASEBA se pot obţine rapid date standardizate referitoare la un spectru larg de competenţe, comportamente adaptative şi probleme. Pe baza scalelor ASEBA se poate evalua funcţionarea adaptativă a copiilor între 6 şi 18 ani si următoarele categorii de probleme: Anxietate/Depresie (I), Însingurare/Depresie (II), Acuze somatice (III), Probleme de relaţionare socială (IV), Probleme de gândire (V), Probleme de atenţie (VI), Neatenţie, Hiperactivitate/Impulsivitate, Comportament de încălcare a regulilor (VII), Comportament Agresiv (VIII). În termenii criteriilor DSM aceste probleme acoperă următoarele tulburări: tulburări affective, tulburări anxioase, tulburări somatice, ADHD, tulburări de tip opoziţionist, tulburări de conduită.

Millon Adolescent Clinical Inventory (MACI) evaluarea caracteristicilor de personalitate si a sindroamelor clinice la adolescenti (adolescenți)

Prin urmare, acestea reflecta problemele cele mai relevante pentru întelegerea comportamentului si preocuparilor adolescentilor.

MACI contine 31 de scale:

Doisprezece Patternuri de personalitate (Axa II):
– Introvertit,
– Inhibat,
– Trist,
– Supus,
– Dramatic,
– Egoist,
– Insubordonat,
– Puternic,
– Conformist,
– Opozitionist,
– Auto-devalorizare,
– Tendinte borderline.
Opt Preocupari exprimate, care evalueaza sentimentele si atitudinile în legatura cu probleme care tind sa preocupe majoritatea adolescentilor cu probleme:
– Identitate difuza,
– Auto-depreciere,
– Dezaprobare corporala,
– Disconfort sexual,
– Insecuritate în raport cu covârstnicii,
– Lipsa interesului social,
– Neîntelegeri în familie,
– Abuz în copilarie.
Sapte Sindroame clinice frecvent întâlnite la populatia adolescenta:
– Disfunctii alimentare,
– Predilectie spre abuz de substante,
– Predispozitie spre delincventa,
– Tendinte impulsive,
– Trairi anxioase,
– Trairi depresive,
– Tendinte suicidare.
Trei Indici de modificare, meniti sa evalueze stilul de raspuns al persoanei evaluate:
– Dezvaluire,
– Dezirabilitate,
– Devalorizare.
Testul mai ofera si rezultatul unei scale de validitate, precum si a câte trei Scale fateta Grossman pentru fiecare dintre cele 12 Patternuri de personalitate. Scalele fateta Grossman ajuta clinicianul sa aprofundeze utilitatea MACI prin identificarea domeniilor cele mai problematice pentru adolescent, oferind astfel un ghid optim pentru terapie si consiliere.
– Scala Introvertit: Expresie impasiva, Apatic temperamental, Neangajat interpersonal;
– Scala Inhibat: Expresie agitata, Aversiv interpersonal, Imagine de sine alienata;
– Scala Trist: Temperament trist, Expresie neconsolata , Pesimist cognitiv;
– Scala Supus: Docil interpersonal, Temperament pacifist, Incompetent expresiv;
– Scala Dramatic: Cautare de atentie în relatiile cu ceilalti, Imagine de sine sociabila, Instabil cognitiv;
– Scala Egoist: Imagine de sine admirabila, Expansiv cognitive, Exploatator interpersonal;
– Scala Insubordonat: Impulsiv expresiv, Mecanism demonstrative, Iresponsabil interpersonal;
– Scala Puternic: Dur interpersonal, Precipitat expresiv, Mecanism de izolare;
– Scala Conformist: Disciplinat expresiv, Respectuos interpersonal, Imagine de sine constiincioasa;
– Scala Opozitionist: Imagine de sine nesatisfacatoare, Expresie plina de resentimente, Interpersonal contrar celorlalti;
– Scala Auto-devalorizare: Neîncrezator cognitive, Imagine de sine nefavorabila, Temperament disforic;
– Scala Tendinte Borderline: Temperament labil, Capricios cognitiv, Imagine de sine incerta.

Conners 3- Scalele de evaluare Conners pentru ADHD – evaluarea nivelului de hiperactivitate și a dificultăților de atenție

Conners 3 oferă o evaluare amplă a copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani, luând în considerare atât condiţiile sociale, cât și pe cele școlare și de acasă ale acestora. Conners 3 este nepreţuit pentru luarea deciziilor în diagnosticul clinic și pentru stabilirea eligibilităţii educaţionale, pentru planifi carea și monitorizarea intervenţiilor, într-un context de cercetare și în scop de screening. 

 

Teste pentru evaluarea dezvoltării și a abilităților de învățare

 

Invetarul Stilurilor de învățare – LSI – măsura preferințele, temperamentul și stilurile de învățare ale elevilor (copii și adolescenți)

Cele 4 scale se leaga de procesul rezolutiv. Acest proces este omniprezent si afecteaza cea mai mare parte a comportamentului nostru. Procesul decizional are patru parti sau dimensiuni: a) de unde obtinem energie; b) la ce tip de informatii suntem atenti; c) felul în care luam decizii; d) daca ne place sa luam decizii.

Scorurile pe cele 8 scale se grupeaza si în cele 4 temperamente ale lui Keirsey:

 • Practic-Organizat
 • Practic-Flexibil
 • Imaginativ-Rational 
 • Imaginativ-Sentimental

De asemenea, similar MBTI-ului, se interpreteaza grupaje de câte 4 scale, de exemplu:

 • Extravert-Practic-Rational-Organizat
 • Introvert-Practic-Rational-Organizat
 • Extravert-Practic-Sentimental-Organizat
 • Introvert-Practic-Sentimental-Organizat etc

 

Chestionar de evaluare a strategiilor de învăţare (SMALSI) – utilizat pentru Identificarea unor strategii de învățare insuficient dezvoltate și identificarea motivației școlare reduse

SMALSI este un chestionar de autoevaluare, conceput pentru a evalua 10 constructe principale asociate cu motivaţia şcolară şi cu strategiile de învăţare. Șapte dintre acestea se axează pe punctele tari ale elevului, iar trei vizează punctele slabe ale acestuia.

PUNCTE TARI ALE ELEVILOR

 • Strategii de studiu: Selectarea informaţiilor importante, realizarea de legături între informaţiile asimilate deja şi cele asimilate recent, strategii de memorare pentru codificarea informaţiilor
 • Abilităţi de luare de notiţe/ ascultare: Capacitatea de a selecta informaţiile importante pentru luarea eficientă de notiţe şi organizarea acestora
 • Strategii de citire/ înţelegere: Parcurgerea, monitorizarea şi recitirea textelor, inclusiv autotestarea pentru a asigura înţelegerea conţinutului
 • Abilităţi de scriere/ cercetare: Cercetarea temelor în orice mod, organizarea proiectelor scrise, verificarea erorilor făcute
 • Strategii folosite la teste: Creşterea eficienţei legate de participarea la teste/ examinări, inclusiv eliminarea răspunsurilor improbabile şi a ghicitului strategic
 • Tehnici de organizare: Organizarea materialelor primite la şcoală şi a celor de studiu, structurarea sarcinilor, inclusiv a temelor şi a altor proiecte
 • Gestionarea timpului: Utilizarea eficientă a timpului pentru finalizarea temelor, conştientizarea intervalului de timp necesar pentru realizarea sarcinilor şcolare

PUNCTE SLABE ALE ELEVILOR

 • Motivaţie academică scăzută: Lipsa motivaţiei intrinseci necesare pentru a se implica şi a avea succes în sarcinile academice
 • Anxietatea faţă de teste: Experienţa elevului de a manifesta simptomele anxietăţii legate de teste/ examinări, performanţa scăzută la teste cauzată de îngrijorarea excesivă
 • Dificultăţi de concentrare/ atenţie: Dificultatea de a participa la ore/ cursuri şi la alte sarcini şcolare, monitorizarea şi concentrarea atenţiei asupra performanţei şi a evitării elementelor perturbatoare

Adaptive Behavior Assessment System II – evaluarea abilităților adaptive (copii, adolescenți și adulți)

ABAS oferă o evaluare comprehensivă, bazată pe norme culese cu grijă, a abilităților adaptative ale persoanelor. Acest instrument are o arie largă de utilitate, aplicându-se de la nou-născuți și până la vârsta de 89 de ani.

Evaluarea abilităţilor adaptative poate oferi informaţii importante pentru diagnosticare şi pentru planificarea tratamentului sau a intervenţiei pentru persoane cu:

 • întârzieri de dezvoltare,
 • factori de risc biologici,
 • traume craniene,
 • autism,
 • ADHD,
 • tulburări de ȋnvăţare şi comportament,
 • insuficienţă senzorială,
 • dizabilităţi sau traume fizice,
 • sănătate precară,
 • insuficienţă motorie,
 • tulburări emoţionale,
 • leziuni cerebrale,
 • atac cerebral,
 • demenţe,
 • Alzheimer,
 • tulburări legate de consumul de diverse substanţe,
 • tulburări psihotice şi multiple dizabilităţi.  

DDST II Denver Developmental Screening Test – utilizat pentru evaluarea dezvoltării în mai multe arii

Instrument folosit în detectarea potențialelor probleme de dezvoltare ale copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani. Conține 125 de itemi sub forma unor sarcini interactive și urmărește evaluare de tip screening a nivelului de dezvoltare pe domeniile personal-social, motor fin-adaptativ, limbaj, motor grosier. 

 

Programează-te

WhatsApp chat